Způsoby provádění zásahu proti štěnicím

 • postřik reziduálním insekticidem do všech možných úkrytů a jejich okolí a ploch, po kterých se štěnice pohybují
 • injektáž insekticidu do štěrbin, prasklin, der, kolem prostupu topení
  popraš bodově do uzavřených prostor v bytě – za obložení, do lišt el. rozvodu, do zásuvek, lze i pod okraje koberců případné do stoupaček – nelze aplikovat na volné plochy
 • insekticidní dýmovnice (vhodná na místa s dřevěným obložením, kazetovými stropy, dřevostavby apod.) Měla by být použita pouze jako podpůrný prostředek k insekticidnímu postřiku. Použití dýmovnice je vždy vhodné nahlásit na linku 150 s uvedením adresy a bytu.

Poznámka: často je poptáváno „zaplynování“ objektu. Zaplynování bývá často a to i „odbornými“ firmami zaměňováno za dýmování. Zpravidla proto, že zaplynování zní člověku jako velmi účinný způsob. Použití insekticidních dýmovnic je běžnou činností DDD firem. Oproti tomu plynování je vysoce specializovanou činností, v našich podmínkách je v jednotlivých bytech mnoho firem neprovádí s ohledem na bezpečnostní předpisy (musí být předem nahlášeno hygienikovi, jedná se o velmi toxické látky, je třeba velmi pečlivé utěsnění bytu aj.) a omezení nájemníků (opuštění bytu až na několik dní). Pro nakládání s těmito látkami musí mít firma osvědčení pro „Speciální ochrannou DDD za použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a přípravků“ podle § 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Plynování je zpravidla prováděno v zemědělství.


Rezistentní štěnice přímo zasažené postřikem insekticidy, proti kterým jsou rezistentní, hynou.

BYT S VÝSKYTEM – příprava před zásahem

Poznámka: pokud při dále popsaných přípravných pracích narazíme na štěnice, použijeme vysavač dle bodu 2.

Následující body jsou doporučenými přípravnými pracemi, které zjednoduší a velice zefektivní následující zákrok odborné firmy, nikoliv nařízením:

 • prohlídka bytu zejména ve výše uvedených místech za pomocí svítilny
 • důkladný celoplošný úklid s použitím vysavače (sáček s odsátými nečistotami okamžitě po vysátí vyhodit do komunálního odpadu – ne do domácího odpadkového koše!); zaměřit se zejména na štěrbiny a praskliny
 • sundání ložního prádla a potahu ze sedacího nábytku, po zásahu vyprání v pračce na 60°C
 • je možno provést mechanické očištění (kartáček, škrabka) příslušenství a omytí – rámů obrazů, zrcadel, poliček a dalšího dostupného vybavení
 • v případě starších nedoléhajících tapet nebo polystyrénových šablon se doporučuje jejich odstranění
 • sundání plakátů ze stěn

Poznámka: Ošetřování bytu s výskytem trvá minimálně 1 hod. V praxi byly zjištěny zásahy ve výskytovém bytě trvající cca 10-15 minut, což je prakticky neproveditelné a výsledek tomu odpovídá (výjimkou je použití dýmovnice).

Byt po zásahu odborné firmy

 • v případě, že po ošetření z čalouněného nábytku štěnice dále vylézají, je zpravidla nutno nábytek zlikvidovat – nenechávat v objektu, zajistit odvoz na sběrný dvůr! Nestačí vyhodit ke kontejneru nebo vynést na balkon – je nebezpečí rozšíření do dalších bytů.
 • do doby úplného zlikvidování štěnic nevybavovat byt novým nábytkem
 • po dobu likvidace neměnit polohu nábytku a místa spaní – štěnice si mohou člověka vyhledat i na novém místě
 • není možné napadený pokoj opustit a spát v jiném
 • po vyhubení doporučujeme vybavit byt jednoduchým snadno rozebíratelným nábytkem
 • současně je nutno prostory ve kterých se hmyz vyskytl sledovat po dobu několika týdnů a v případě výskytu zásah opakovat (i několikrát, zpravidla postačí 2-3x není-li zamoření extrémní). Pomáhá i zvýšená péče o čistotu – vysávání prachu z nábytku (samozřejmě s okamžitým vyčištěním vysavače – vysypat mimo nebo spálit), mytí nábytku atd.

Informace pro majitele bytů

V případě nahlášeného výskytu štěnic v domě je třeba tuto situaci vzít VELMI VÁŽNĚ. Je třeba zjistit rozsah napadení (počet zamořených bytů).
Vždy je třeba provést ošetření všech bytů v domě, štěnice není šváb a nevyskytuje se pravidelně pouze v sousedních bytech, ale i ob několik pater mimo osu stoupaček.
Všechny informace o cenové nabídce ošetření domu, nutných postupech a informacích pro nájemníky získáte od nás.