Výběr odborné firmy pro hubení štěnice domácí

Správný výběr odborné a profesionální firmy pro ošetření bytu či ubytovacího zařízení proti štěnici domácí je velmi důležitý a často je klíčový pro výsledek provedených prací, spokojenost klienta s úrovní služby, vystupováním pracovníka, vnímáním firmy pro okolí a psychickou podporu a pohodu zákazníka.

Následující doporučení si ve většině případů můžeme ověřit již telefonicky v případě prvního kontaktu s firmou. Podle úrovně komunikace, ochoty zodpovídat dotazy a vstřícnosti k zákazníkovi můžeme soudit na úroveň firmy.

Několik doporučení pro výběr odborné firmy

A co na to sousedi?

Profesionální firma by měla v první řadě dbát na diskrétnost poskytované služby, zvláště když se jedná o zamoření štěnicemi. Mnoho klientů právě z důvodu studu a obav z reakce okolí dlouho zamlčuje výskyt štěnice domácí a přichází až v okamžiku, kdy je situace kritická nebo se na napadený byt přijde až v okamžiku rozšíření štěnic do dalších bytových jednotek a následném ošetřování celého domu.

U dobré firmy se předpokládá příjezd v neoznačených vozidlech, pokud jimi firma nedisponuje, pak by měla zákazníkovi nabídnout parkování dále od jeho bydliště. Pracovníci by neměli mít při vstupu do domu výrazně označené pracovní oděvy, technické a ochranné prostředky (postřikovače apod.) by měli vnášet skrytě (v neprůhledných obalech, schránách apod.)

Je vám jedno, jaký přípravek je u vás v bytě použit?

Profesionální firma vždy používá přípravky určené k profesionálnímu použití, nikoli spreje z drogerie. Přípravky používané v domácnosti musí být pro toto použití schváleny Ministerstvem zdravotnictví ČR, měly by být buď zcela bez zápachu nebo být pouze lehce cítit. Některé přípravky mohou být dráždivé pro dýchací cesty (nutit do kašle). Na použití těchto přípravků by firma měla přede upozornit.

Použité přípravky by neměly barvit či jinak znehodnocovat podkladové materiály na které jsou nanášeny. Postřiky není možné ošetřovat knihy, obrazy a jiné předměty, které by tekutinou mohly být znehodnoceny. Měly by mít nízkou toxicitu pro teplokrevné živočichy (především člověka a domácí zvířata).

Všechny biocidní přípravky používané formou postřiků jsou vysoce toxické pro vodní organismy, je třeba z místností odstranit nebo důkladně zakrýt akvária, terária apod. Při použití vhodných přípravků, určených pro práci v domácnostech, není zpravidla nutné, aby jeho obyvatelé opouštěli byt. Z postřiku se neodpařují žádné škodlivé látky, stačí běžným způsobem vyvětrat.

Paninko, bez papíru, to bude o 500 Kč levnější, co vy na to?

Odborná a profesionální firma je ze zákona povinna vždy vystavit zákazníkovi protokol o provedených pracích. Ten by měl obsahovat: identifikační údaje firmy, vč. IČ, jména provádějícího technika a telefonního čísla, identifikační údaje zákazníka, vč. adresy, kde bylo ošetření prováděno, druh škůdce proti kterému byl zákrok směřován, použité insekticidní přípravky (komerční označení), včetně použitého množství a koncentrace, účinné látky; místa aplikace insekticidů, případně doporučení zákazníkovi (nutnost likvidace nábytku, nutnost provedení úprav – např. stržení tapet, sundání dřev. obložení apod.

Datum a čas provedení prací, razítko a podpis provádějícího pracovníka. Dále musí být vystaven doklad o provedené úhradě. Nedejte na to, že bez papíru to bude o pár set korun levnější. V případě reklamace prací nebudete mít podstatné doklady. Vždy se vás každá další firma bude ptát, jakým přípravkem předchozí firma zákrok prováděla a v jaké koncentraci.

Pochopitelně je opět ze zákona povinna vystavit doklad na převzatou finanční hotovost (fakturu či pokladní doklad). Zatím se na nás nevztahuje EET, což však nedává právo přebírat peníze „bez papíru“. Minimálně v případě reklamace je to mimořádně důležitý doklad, nehledě na to, že je možné si v některých případech nechat doklad proplatit od správy domu.

Kolik za to všechno zaplatím?

Služby DDD podléhají nabídce a poptávce v místě, pravdou však je, že boom štěnice domácí přivedl do oboru mnoho zlatokopů, toužících po výrazných ziscích za minimální náklady. Tomu odpovídá i kvalita prováděných prací.

Firma by Vám vždy měla předem uvést konečnou cenu za jeden zákrok (včetně DPH 21%, dopravy, práce a materiálu). Konečná cena by se obecně měla pohybovat mezi 1500 – 4000 Kč za jeden zákrok.

V praxi se bohužel setkáváme s tím, že zákazník zaplatí za jeden zákrok i mezi 6 – 8 tisíci korun a následně zjistí, že zákrok byl neúčinný a na jeho další výzvy k nápravě stavu daná firma nereaguje a zákazník na „dodělání“ práce volá jinou firmu…

Bohužel možností, jak ověřit úroveň firmy před jejím příjezdem není moc, reference dostupné zpravidla nejsou, málokdo má odvahu veřejně napsat, že měl štěnice a někdo mu s nimi, byť dobře pomohl.

Vodítkem Vám budiž informace na této stránce…

Chce po vás firma, abyste před jejím příjezdem rozebrali nábytek, .. bla bla bla?

Hodně firem si chce ulehčit práci a přimět vás k provedení úkonů, které však náležejí jí. Je to podobné, jako kdyby jste si objednali opraváře pračky a on vás požádal, zda před jeho příchodem můžete pračku rozebrat, on přijede, vymění díl a vy ji zase složíte.

Pokud se Vám to zdá přehnané, zde je několik případů z praxe, na jejichž provedení před příjezdem technika nikdy nepřistupujte, je to jeho práce a štěnice vyrušené z úkrytů se jenom přesunou jinam:

  • rozebrání (rozšroubování) postele, nočních stolků apod.
  • sundání krytů zásuvek (pokud nechcete svítit místo lampičky 🙂
  • odstranění podlahové krytiny
  • sundání poliček a obrazů ze zdí
  • vkládání předmětů, např. bot do mrazáků aj.

Je možno akceptovat vyklizení skříní a naskládání jejich obsahu do pytlů.
Oblečení je vhodné, ale nikoli nutné přepírat v pračce na nejméně 60 °C. Ve většině případů stačí důkladná vizuální kontrola.

Technik nikdy nesmí ničit (stříkat na knihy, obrazy, fotografie apod.)

Rozebrání postele a přilehlého nábytku by měl provádět odpovídajícím nářadím (ne ji „rozebrat“ kladivem.

Musím všechno vyhodit? I tu drahou ložnici?

Firma by Vás vždy měla poučit, že zpravidla není třeba nic předem vyhazovat, teprve pokud pracovník na místě určí, že napadení je tak rozsáhlé, že by ošetřování bylo neúčinné, vyzve vás k likvidaci napadeného kusu. Zpravidla se jedná o čela postelí či lůžka samotná. Tak rozsáhlé napadení však není běžné a vyskytuje se v ojedinělých případech.

Není třeba vyhazovat matrace (pokud v nich nejsou díry), podlahové krytiny (koberce apod.), ložní prádlo aj. Štěnice nikdy nemůže být uvnitř materiálu, pokud v něm není otvor, kudy by do něho vlezla. Vždy sedí pouze na jeho povrchu či v mezeře, škvíře apod.

Pracovník provádějící zásah…

Pracovník odborné firmy by vždy měl používat návleky na obuv. Není vhodné vstupovat do bytu ve venkovní obuvi a vyzutí je nevhodné. Technik by se měl představit a začít komunikovat o problému až po uzavření vstupních dveří z důvodu diskrétnosti. Pochopitelně by měl mít čisté pracovní oblečení a dbát o svou osobní hygienu 🙂

Technik by měl používat osobní ochranné prostředky (OOP) (respirátor, rukavice, příp. ochranné brýle a ochranný oděv. Pracovník přichází do kontaktu s postřiky denně, proto se musí chránit, není tedy chybou pokud technik neupozorní vás na nutnost použití OOP.

Pracovník by Vás vždy měl seznámit s tím, co dělá, proč to dělá a co bude následovat a to zejména po skončení ošetření (termín dalšího ošetření, nutná opatření po postřiku, rizika dalšího a přetrvávajícího výskytu apod.).

Nabízejí vám 100% záruku vyhubení štěnic?

Pokud firma nabízí 100% garanci úspěšného zákroku, vždy se informujte jaké okolnosti tuto garanci anulují. Zpravidla zjistíte, že nic na světě není stoprocentní.

V praxi se setkáváme s hrubým odmítnutím námitek zákazníků, kteří po provedeném zákroku telefonují na provádějící firmu s tím, že problém stále přetrvává. Bývají odmítnutí s tím, že dotčená firma zákrok provedla, štěnice vyhubila a pokud je nadále v bytě nacházíte, museli jste si je znovu donést apod.

Pracovník by Vás vždy měl poučit, že je třeba provést postřik všech dalších bytů v domě. Ošetření tzv. do kříže není dostatečné, stejně jako vystříkání všech bytů nad sebou apod.

4000 Kč za deset minut práce?

Délka postřiku: první postřik v běžném panelovém bytě s výskytem štěnice by měl trvat min. 45-60 minut. Samotnému postřiku musí předcházet vyslechnutí zákazníka, prohlédnutí napadeného prostoru a zjištění míst výskytu štěnic. Teprve poté je možno přistoupit k zákroku. Odborná firma musí být vždy přesvědčena o tom, proti jakému škůdci zasahuje. Není možno provést postřik proti štěnicím, aniž byla nalezena prokazatelná stopa jejich přítomnosti!

A co když to není štěnice?

Pokud si nejste jisti tím, že to co vás kouše je štěnice, měla by být firma ochotna přijet i bez vidiny zisku za postřik, provést inspekci za účelem zjištění druhu škůdce a v případě vyloučení štěnice účtovat pouze dopravu, příp. práci. V takovém případě je možno provést ochranný bariérový postřik v hodnotě do 500 Kč.

Doprava zdarma nebo nejbližší deratizátor?

O kvalitě firmy a její připravenosti řešit Váš problém se štěnicemi vám vždy hodně napoví její webové stránky. Není třeba hledat pouze v blízkém okolí, je mnoho seriozních firem, které neúčtují dopravu k zákazníkovi a rády přijedou po celé ČR.

I DDD firmy mají své specializace

Mnoho firem, které se štěnicemi nezabývají profesionálně a každodenně již práci s nimi vzdalo a věnují se jiným oborům (městské deratizace, obchodní řetězce apod.) Je to zejména proto, že hubení štěnic je specifické pro použití specializovaných přípravků, sledování nových poznatků, sledování situace ve světě, neustálá práce s klienty v bytech, jednání s družstvy a SVJ a v neposlední řadě při nedodržení postupů a odpovídajících přípravků hrozí vysoké riziko neúspěchu a s tím spojená nedůvěra zákazníků.