Úklid po holubech

Na mnoha půdách, balkonech a lodžiích, terasách apod., kam je umožněn vlet holubů, bývá velké množství holubího trusu, těla mrtvých ptáků apod.

V takovém případě nedoporučujeme provedení vyklizení svépomocí z těchto důvodů:

1) ve vyklízeném odpadu se nachází množství bakteriálních zárodků a také různí roztoči, což vede k vážným respiračním nemocem

2) vyklizený odpad nesmí přijít do běžné popelnice. Musí být odborně zlikvidován

3) je třeba provést dezinfekční a dezinsekční postřiky

Jen tak je možno předejít ohrožení zdraví. V případě, že majitel domu nedodrží tento postup, může ohrozit zdraví provádějících pracovníků a následně i obyvatel domu!

Lodžie před úklidem holubího trusu, uhynulých ptáků a hnízd…