ŠVÁBOVITÍ

Jaké jsou nejběžnější druhy švábovitých v ČR?

Nejčastěji se vyskytuje Rus domácí (Blattella germanica) a to v domácnostech a v provozovnách.

Méně častý, až vzácný, je výskyt Švába obecného (Blatta orientalis).

Jakým způsobem probíhá zásah proti rusům domácím?

Před aplikací postřiku je nutno přikrýt či uzavřít do nepropustných obalů potraviny a nápoje. Přesné pokyny pro přípravu bytu před ošetřením Vám podá náš operátor na tel. 776015050. Samotný zásah je prováděn postřikem či aplikací požerových nástrah a insekticidního popraše. Použití přípravku závisí na mnoha faktorech a je na rozhodnutí odpovědného pracovníka, aby zvolil nejvhodnější aplikaci.

Při akutním výskytu je třeba provést vlastní zásah 2x, neboť postřik zlikviduje pouze vylíhlou žijící populaci. Nakladená vajíčka se však takto vyhubit nedají, neboť jsou velmi odolná. Opakování zásahu je třeba provést až po 4–6ti týdnech, kdy se z nakladených vajíček vylíhne nový hmyz.

Po zásahu je třeba omýt teplou vodou pracovní plochy (kuchyňské linky, stoly apod.) Ošetřené prostory jsou zpravidla „obyvatelné“ okamžitě po vyvětrání, vždy je nutno respektovat pokyny pracovníka, který zásah provedl.

V bytovém domě se objevil rus domácí. V našem bytě však není a nikdy nebyl, přesto jsme vyzýváni k zpřístupnění bytu a strpění provedení postřiku. Máme malé děti a domácí zvířata a nic takového nechceme. Jaké máme možnosti?

V případě výskytu rusa domácího, štěnice domácí či mravence farao v obytném domě s více bytovými jednotkami je nezbytné k úspěšnému zákroku a likvidaci všech jedinců provedení zásahu ve VŠECH bytových i nebytových jednotkách i ve společných prostorách domu.

Záleží na rozhodnutí pracovníka provádějícího zásah a na vzdálenosti od „epicentra“ výskytu, zda bude použit postřik či aplikace požerových nástrah. Není třeba se obávat zdravotních následků pro malé děti či domácí zvířata, používané prostředky jsou dnes již velmi šetrné, schválené pro použití v ČR i v EU a ohleduplné k životnímu prostředí. Biocidní prostředky procházejí velmi důkladným schvalovacím procesem a je-li takový prostředek schválen pro použití v domácnostech či zdravotnických zařízeních, je při správném použití a aplikaci bezpečný.

Samotný zásah je rychlý a prakticky neznamená větší zásah do domácnosti.

V případě, že je postřik či aplikace požerových nástrah proveden pouze v části domu, dojde u populace hmyzu, která přežije, k migraci do bytů (případně do těch částí stoupaček ap.), kde nebyl zásah proveden. Až přestane přípravek působit, hmyz se postupně vrátí do celého objektu. Tento bod bývá při provádění dezinsekčních prací v obytných domech největší překážkou a stává se, že zmaří celou práci.

Zajišťujeme informovanost nájemníků vylepením informačních letáků s termínem provádění prací v domech a umístěním letáků do jednotlivých schránek a to několik dnů předem. Práce provádíme v podvečerních hodinách (většinou od 16hod.), kdy je pro většinu obyvatel možné přístup zajistit.

Přesto se setkáváme s neochotou k zásahu, nezodpovědností, někdy i strachem otevřít komukoliv cizímu. To si však musí řešit samospráva nebo správní firma. Lokální dodatečné postřiky v těchto bytech jsou možné. Je třeba tyto postřiky provést neprodleně (do několika dnů) po celkovém zásahu a zákazník je musí hradit zvlášť. Někteří majitelé domů rozúčtují cenu dalších dezinsekčních zásahů (v případě, že plánované zásahy nebyly z důvodů nepřítomnosti či neochoty nájemníků provedeny) mezi ty nájemníky, kteří nebyli přítomni nebo zásah odmítli.