Rybenka

Rybenka domácí je bezkřídlý druh hmyzu, který dostal jméno podle tvaru těla, které je navíc pokryté stříbřitými šupinkami. Často se zdržuje v domech, vyhýbá se však světlu a při rozsvícení nebo otevření dveří prchá. Samičky kladou perlově bílá vajíčka do skulin v podlaze. Líhnou se bělavé nymfy, které postupně zešednou.

V městských oblastech se vyskytuje v oblasti sklepů, koupelen, garáží, záchodů a podkroví. Taktéž se vyskytuje pod nábytkem či v knihách. Předpokládá se, že rybenky byly na světě dříve než švábi.

Zpravidla bývá 0,8 až 1,9 cm dlouhá. Na konci těla se nachází trojice přívěsků vypadajících jako ocas a na hlavě pak dvojici dlouhých výběžků.

Jedná se o tvora, který je převážně aktivní v noci, kdy se vydává za potravou. Během rychlého pohybu se na krátko zastavuje, aby se zas následně dala do rychlého pohybu. Vyhýbá se přímému slunečnímu světlu a pokud je jeho účinkům vystavena, snaží se rychle najít nový úkryt, ve kterém by byl stín.

Často konzumují papír, knihy, lepidla, tapety, fotografie, oblečení, vlnu, ale i lidské jídlo jako jsou cukry, mouku či další.

Rybenky se řadí mezi domácí škůdce, jelikož požírají materiál, který může tvořit vybavení domácností. Současně může kontaminovat potraviny, do kterých se dostane. Nicméně ale není přenašečem žádné nemoci, která by člověka ohrožovala na zdraví.