PŘEHLED ŠKŮDCŮ


ŠTĚNICE DOMÁCÍ

BLECHA

RUS DOMÁCÍ

ŠVÁB OBECNÝ

KOŽOJED

VOSA OBECNÁ

SRŠEŇ OBECNÁ

MOUCHA DOMÁCÍ

OCTOMILKA

HOLUB DOMÁCÍ

MRAVENEC

M. FARAO

RYBENKA

MYŠ DOMÁCÍ

POTKAN OBECNÝ

KRYSA

HRABOŠ POLNÍ

KUNA LESNÍ