Mravenec farao

Velikost: královna 3,5 – 5 mm, sameček 2,8 – 3 mm , dělnice 2 – 2,5 mm

Faraoni se k nám rozšířili pravděpodobně z Indie. Vlna expanze tohoto teplomilného mravence je způsobena rozšířením centrálního vytápění spojeného s výstavbou panelových sídlišť od konce 60.let. Vznikly tak rozsáhlé vytápěné prostory, vzájemně propojené teplovodními rozvody, s nadbytkem nejrůznější potravy a vody a s dostatkem vhodných úkrytů. Kromě obytných domů obývá prakticky všechny prostory, kde je stálá teplota a dostatek potravy. Jeho výskyt byl dokonce zaznamenán na skládce komunálního odpadu, kde přežil ve tlejících zbytcích potravy.

V kolonii tohoto druhu mravenců žije větší počet královen, mluvíme proto o polygynním společenstvu. Jedinou činností královen je kladení vajíček. Královny žijí i více než jeden rok. Snesou jich za život velké množství. Samice jsou několikanásobně větší, podobně zbarvené jako dělnice. Dělnice zajišťují veškerý chod hnízda.

Faraon je nebezpečný zejména vinou roznášení chorob a kontaminace potravin. Nelze jej hubit insekticidy, toto počínání je rozežene po celém objektu. Hubí se gelovou požerovou nástrahou. Mravenci, jež přijdou do kontaktu s kontaminovanou plochou, donesou do hnízda na svých tělíčkách použitou chemikálii a otráví královnu. V objektu může být hnízd mnoho, proto je třeba návnadu rozmístit na různá místa.

Ukrytá hnízda nelze v praxi zasáhnout žádným postřikem, aerosolem ani plynem. Jedinou možností je vylákat ke spolupráci samotné dělnice mravenců. Za tím účelem jim předkládáme nástrahu. Pokud v ní obsažený insekticid mravence neodpuzuje a jeho účinky se začnou projevovat opožděně, lze dosáhnout potřebného úspěchu. Dělnice nástrahu pilně donášejí do hnízda a krmí jí všechny ostatní příslušníky kolonie, kteří pak uhynou. Pokud by se však příznaky otravy dostavily dříve, mravenci by okamžitě přestali nástrahu přijímat a kolonie by přežily.

Při hubení mravenců faraónů je důležité ošetřit nástrahou současně všechny byty zamořeného domu, protože jinak mravenci rychle přelézají z neošetřených bytů. Zásahy proto musí provádět kvalifikované a zkušené profesionální firmy, které jsou schopné všechny podmínky úspěšného zásahu dodržet a mají k disposici účinné nástrahy. V dobře ošetřeném domě jsou mravenci úplně vyhubeni a vymizí na dobu 5 a více let, prakticky až do nového zamoření. Aktivnímu šíření mravenců do ošetřených domů lze zabránit a účinnost zásahů prodloužit vytvořením insekticidních bariér (tj. provedení důkladných postřiků) v místech prostupu teplovodních kanálů do domu. Tyto bariéry by měly být rovněž prováděny profesionálními firmami.