MRAVENCI A MRAVENCI FARAO

Jak vyhubit mravence faraóny?

Nejdůležitější je nepoužít žádné běžně dostupné přípravky, spreje a postřiky. Použitím těchto přípravků můžete omezit účinnost celého zásahu. Zásah musí proběhnout v celém objektu, tedy ve všech bytových jednotkách i ve společných prostorách domu.

U mravenců faraonů je dezinsekční zásah složitější tím, že je třeba zejména zlikvidovat královnu, která je však ukryta na bezpečném místě a není možno jí zasáhnout postřikem. Proto je třeba nejdříve speciálním přípravkem královnu zneplodnit a tím zamezit rozšíření nových populací.