Hlodavci

Jakým způsobem hubíte potkany?

Pomocí požerových nástrah či živolovných pastí, dle situace a prostor výskytu.

Nástrahy jsou umístěny v tzv. „deratizačních krmítkách – staničkách“. Tím je zajištěna jejich nedostupnost pro jinou než cílovou skupinu (např. domácí zvířata, ptáky apod.)

Krysa nebo potkan?

Krysa se ČR vyskytuje poměrně vzácně. Je to suchomilný, původně stromový druh, který se zdržuje nejčastěji ve vyšších patrech stodol, sýpek a na půdách hospodářských budov. V současnosti v ČR žije v podstatě pouze podél Labe od České Kamenice po Mělník, ostrůvkovitý výskyt je hlášen i z okolí Mladé Boleslavi. Krysa je velmi vnímavá k původcům moru (na rozdíl od potkana) a ve středověku byla i v českých zemích zdrojem nákazy.

Potkan je rozšířen po celém světě. Na rozdíl od krysy obývá vlhčí místa, kanály, sklepy a přízemí budov. Má ocas kratší než tělo, srst na hřbetě tmavší než na břiše, menší ušní boltce . Potkan může být přenašečem infekčních nemocí (např. salmonelózy, Weilovy žloutenky) i některých parazitů člověka (např. svalovce). Vůči moru je rezistentní.