DEZINSEKCE – HUBENÍ OBTÍŽNÉHO HMYZU

Soubor opatření jejichž cílem je zničení škodlivého či obtížného hmyzu. Z hygienického hlediska mohou přenášet některé významné choroby, či škodit na uskladněných produktech, zařízení apod.

PROVÁDÍME:

 • integrovanou ochranu i jednorázové zásahy ve výrobních a skladovacích potravinářských objektech (mlýny, pekárny, výrobny krmných směsí, sladovny, cukrárny, pivovary), v prodejnách a supermarketech, restauracích a jiných potravinářských provozech v rámci systému HACCP
 • zásahy proti mouchám v zemědělských objektech živočišné výroby (stáje, chlévy)
 • jednorázové i pravidelné smluvní zásahy v ubytovnách, hotelech, nemocnicích, školách, rodinných domech a bytech (švábovitý hmyz, mravenci rodu Lacius, mravenec faraón, pavouci, čmelík kuří, roztoč prachový, klíšťata, vši, štěnice postelní, komáři, blechy, vosy atd.)
 • průběžné monitorování výskytu škůdců pomocí feromonových lapačů
 • pravidelné preventivní ošetření prostor
 • v případě výskytu škůdců okamžitá opatření
 • vyhodnocování účinnosti zásahu
 • pravidelné předávání protokolů o provedení prací, odpovídající příslušným předpisům a normám
 • upozorňování na technické nedostatky, umožňující množení a šíření hmyzu

Nabízíme smluvně podložený, pravidelný servis, v rozsahu dle potřeby, jehož součástí je stálý monitoring Vašich bytových, výrobních, skladových či provozních prostor a v případě zjištění výskytu škůdce okamžitý a účinný zásah. Po každém zásahu následuje kontrola, případně doplnění úbytku nástrahy a sběr uhynulých hlodavců.

Každý smluvní zákazník obdrží složku „Dokumentace dle HACCP“, která je uložena v provozovně pro potřeby kontrolních orgánů a auditů. Obsahuje např.: rozsah činnosti, servisní doklady, plán rozmístění nástrah, vyhodnocení účinnosti – checklisty, bezpečnostní listy, povolení přípravků ad.)

V PŘÍPADĚ VÝSKYTU ŠKŮDCE NÁS IHNED KONTAKTUJTE

Provedeme prohlídku napadeného prostoru, poté doporučíme vhodná opatření a v případě potřeby profesionálního zásahu vypracujeme nejvýhodnější cenovou nabídku.

Vždy se snažíme akceptovat Váš termín. Pracujeme rychle a spolehlivě. Používáme přípravky schválené pro použití v ČR i EU, bezpečné pro lidské zdraví, domácí zvířata a šetrné pro životní prostředí.

ZDRAVOTNÍ RIZIKA

Hmyz je častým přenašečem infekčních nemocí.

OŠETŘUJEME:

 • stravovací zařízení (restaurace, školní jídelny, bufety, prostory závodního stravování aj.)
 • zemědělské objekty (sklady, stáje, sila, mlýny aj.)
 • potravinářské výrobní provozy (pekárny, masokombináty)
 • soukromé byty a bytová družstva
 • ubytovací zařízení (hotely, penziony, ubytovny
 • a další dle potřeby

DOPORUČENÉ TERMÍNY DERATIZACE

první zákrok při převzetí péče o objekt a 4 preventivní zákroky ročně v cca 3 měsíčních odstupech, (doba je odvozena od residuální účinnosti přípravků). Jedná-li se o riziková místa (potravinářské provozy, zdroje či rozvody tepla ap.), lze po dohodě ošetřovat častěji. Vybraná místa s malou pravděpodobností napadení lze po dohodě ošetřovat pouze v případě výskytu škůdců.