DERATIZACE – HUBENÍ OBTÍŽNÝCH HLODAVCŮ

Deratizace je soubor opatření, která směřují k hubení nebo omezování výskytu škodlivých hlodavců.

PROVÁDÍME:

 • průběžné monitorování výskytu, migračních vstupů a druhů hlodavců
 • pravidelné pokládání deratizačních nástrah
 • kontrolu, doplňování a obměnu nástrah v uzavřených nebo uzamykatelných papírových, plastových nebo kovových staničkách
 • odstraňování starých nástrah a sběr uhynulých hlodavců
 • pravidelné vyhodnocení monitoringu a evidence výskytu škůdců
 • pravidelné předávání protokolů o provedení prací, odpovídající příslušným předpisům a normám a jejich archivaci po dobu 5 let
 • upozorňování na technické nedostatky, umožňující vstup hlodavců do objektu
 • viditelné označení míst provádění deratizace výstražnými samolepkami
 • vedení dokumentace o ošetřovaném prostoru dle zákonných norem a předpisů

Nabízíme smluvně podložený, pravidelný servis, v rozsahu dle potřeby, jehož součástí je stálý monitoring Vašich bytových, výrobních, skladových či provozních prostor a v případě zjištění výskytu škůdce okamžitý a účinný zásah. Po každém zásahu následuje kontrola, případně doplnění úbytku nástrahy a sběr uhynulých hlodavců.

Každý smluvní zákazník obdrží složku „Dokumentace dle HACCP“, která je uložena v provozovně pro potřeby kontrolních orgánů a auditů. Obsahuje např.: rozsah činnosti, servisní doklady, plán rozmístění nástrah, vyhodnocení účinnosti – checklisty, bezpečnostní listy, povolení přípravků ad.)

V PŘÍPADĚ VÝSKYTU ŠKŮDCE NÁS IHNED KONTAKTUJTE

Provedeme prohlídku napadeného prostoru, poté doporučíme vhodná opatření a v případě potřeby profesionálního zásahu vypracujeme nejvýhodnější cenovou nabídku.

Vždy se snažíme akceptovat Váš termín. Pracujeme rychle a spolehlivě. Používáme přípravky schválené pro použití v ČR i EU, bezpečné pro lidské zdraví, domácí zvířata a šetrné pro životní prostředí.

ZDRAVOTNÍ RIZIKA

Hlodavci jsou častými přenašeči infekčních nemocí, jako jsou: Veilova žloutenka, tularemie, salmonela, lymfocitární chriomeningitidy, pneumocystózy aj. a způsobují značné ekonomické ztráty.

OŠETŘUJEME:

 • stravovací zařízení (restaurace, školní jídelny, bufety, prostory závodního stravování aj.)
 • zemědělské objekty (sklady, stáje, sila, mlýny aj.)
 • potravinářské výrobní provozy (pekárny, masokombináty)
 • soukromé byty a bytová družstva
 • ubytovací zařízení (hotely, penziony, ubytovny
 • a další dle potřeby

DOPORUČENÉ TERMÍNY DERATIZACE

první servis provádíme při převzetí péče o objekt a následně doporučujeme v souladu se standardní metodikou speciální ochranné deratizace minimálně 4 preventivní zákroky ročně v cca 3 měsíčních odstupech, (doba je odvozena od trvanlivosti přípravků). Jedná-li se o riziková místa (potravinářské provozy, aj.), je doporučeno ošetřovat objekt častěji. Vybraná místa s malou pravděpodobností napadení lze po dohodě ošetřovat pouze v případě výskytu škůdců.