Blecha

Blecha je celosvětově rozšířený, ektoparazitický hmyz, přizpůsobený cizopasnému způsobu života. Velikost jednotlivce se pohybuje mezi jedním a osmi milimetry. Doba života je od několika měsíců až po tři roky.

Blechy mají obvykle hnědou nebo žlutou barvu těla. Tělo je zpevněno překrývajícími se články a porostlé brvami.

Dospělí jedinci mají klínovité ze stran zploštělé tělo s nápadně velkým zadečkem, který přechází v malou bezkřídlou hruď. Na chodidlech všech nohou se nacházejí silné drápy, které slouží k udržení na hostiteli. Blechy jsou schopny velmi dlouhých skoků. Uvádí se, že jsou blechy schopné vyskočit do výšky téměř 20 cm a doskočit do vzdálenosti asi 35 cm. Ústní ústrojí je bodavě sací.

Vývoj blech se děje proměnou dokonalou. Samička se po páření musí živit krví. Krátce po páření klade bílá vajíčka o velikosti 0,6-0,7 milimetru. Klade je v několika po sobě jdoucích snůškách. Důvodem několika snůšek je jejich uložení na bezpečné místo, celkový počet nakladených vajíček může být až pět set. Doba vývoje vajíček je druhově a teplotně závislá a pohybuje se mezi pěti až šestnácti dny. Larvy se neživí krví. Larvální vývoj prochází třemi stadii a trvá od šesti do dvanácti dní, tato doba je druhově a teplotně závislá. Poslední stádium si vytvoří kokon a zakuklí se v něm. Kukla blechy je nekousavá a během několika málo dní (zpravidla kolem deseti) se z ní vyklube dospělý jedinec.

Další velmi zajímavou schopností blech je schopnost vydržet dlouho (až rok) bez potravy. Blechy se živí krví hostitele, přičemž většina druhů je schopna změnit druh hostitelů. Pokud blechy žijí mimo hostitele, nerozlišují jednotlivce zdržující se v daném místě. Jejich nároky na kvalitu krve jsou minimální.

Blechy jsou nejenom obtížným parazitem, ale i přenašeči některých závažných onemocnění, jako je mor, tularémie, atp. Blechy představují také mezihostitele některých tasemnic a mohou tudíž tyto parazity přenášet.


Nejznámější druhy

  • blecha lidská (Pulex irritans)
  • blecha morová (Xenopsylla cheopis)
  • blecha psí (Ctenocephalides canis)
  • blecha kočičí (Ctenocephalides felis)
  • blecha písečná (Tunga penetrans)